Bilješke uz financijsko izvješće 01.01.2023. – 30.06.2023.