Upisi

Upisi djece u vrtić

Upisi u Dječji vrtić “Pušlek” Marija Bistrica održati će se od 30. ožujka do 10. travnja 2024. godine do 12 sati. Upisi će se provoditi isključivo putem platforme e-Upisi. Za upis je potrebno koristiti neku od vjerodajnica za pristup sustavu e-Građani.

U prilogu je Plan upisa djece u Dječji vrtić „Pušlek“ Marija Bistrica za pedagošku godinu 2024./2025.,  te Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Pušlek“ Marija Bistrica. Iz ovih dokumenata možete isčitati kriterije prednosti za upis djece u vrtić.


Konačna lista rezultata upisa djece u DV Pušlek M. Bistrica za pedagošku godinu 2024.-2025.

Zapisnik izborne komisije za upis djece u Dječji vrtić “Pušlek” Marija Bistrica za pedagošku godinu 2024. – 2025.

Plan upisa djece u Dječji vrtić “Pušlek” Marija Bistrica za pedagošku godinu 2024./2025.

Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću “Pušlek” Marija Bistrica

Odluku o raspisivanju natječaja za upise

Natječaj za upis djece u pedagoškoj godini 2024./2025.

Upisi u dječje vrtiće – Upute za korištenje sustava