Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju financijskog plana 01.01.2022.-30.06.2022.