Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju financijskog plana 01.01.2023.-30.06.2023.