Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju financijskog plana 01.01.2023.-31.12.2023.