Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu