Odluka o usvajanju Financijskog izvješća i Izvršenju financijskog plana za 2022