Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2023. godinu