Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju (2021.)