Poziv na testiranje

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Povjerenstvo) objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na oglasnoj ploči  Dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica od 08.12.2021. godine za prijam u radni odnos na neodređeno, nepuno radno vrijeme  (20 sati tjedno)  TAJNIK/TAJNICA  utvrdilo je popis kandidata koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje od strane Povjerenstva Dječjeg vrtića „Pušlek“ Marija Bistrica će se održati 17.01.2021.  godine u 12,00 sati  u Upravnoj zgradi Dječjeg vrtića  „Pušlek“ Marija Bistrica, Stubička cesta 17 c, Marija Bistrica za sljedeće kandidate:

 1. Katarina Babić
 2. Marija Labaš
 3. Tanja Šuti

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta TAJNIK / TAJNICA
 • Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama

Izvori za pripremu provjere znanja su:

 1. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” br. 63/2008 i 90/10).
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
 3. Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17, 98/19)
 4. Zakon o ustanovama („Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

   PRAVILA TESTIRANJA

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet i osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja.
 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem
 3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja traje ukupno 45 minuta

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva
 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;
 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Razgovor (intervju) s Povjerenstvom održat će se odmah nakon ocijenjenog  testiranja.

Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.