Pravni kutak

Upravno vijeće

Poziv za 27. sjednicu Upravnog vijećaPreuzimanje

Zapisnik sa 26. sjednice UVPreuzimanje

Zapisnik sa 25. sjednice UVPreuzimanje

Poziv za 26. sjednicu Upravnog vijećaPreuzimanje

Zapisnik sa 24. sjednice UVPreuzimanje

Poziv za 25. sjednicu Upravnog vijećaPreuzimanje

Poziv za 24. sjednicu UVPreuzimanje

Zapisnik sa 23. sjednice UVPreuzimanje

Odluka o izvanrednom upisu djeteta u vrtićPreuzimanje

Zapisnik 22. sjednice Upravnog vijećaPreuzimanje