Upisi djece u redoviti program za pedagošku godinu 2022./2023.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNET provode projekt pod nazivom Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove.

U praksi to znači da se ove godine po prvi puta upis u redoviti program u Dječji vrtić „Pušlek“ Marija Bistrica obavlja putem nacionalnog portala e-Upisi, odnosno putem nacionalnog portala e-Građani.

Zahtjev za upis podnosi se isključivo putem aplikacije e-Upisi u periodu od 12. svibnja 2022. do 20. svibnja 2022.

Za sve roditelje ovo znači da se za početak trebaju prijaviti u sustav e-Građani pomoću neke od vjerodajnica koje nalaže ovaj nacionalni sustav, pri čemu treba napomenuti da je za prijavu djece u vrtiće putem nacionalnog portala dovoljna prijava tzv. Niske razine sigurnosti (za što su propisane vjerodajnice: e-PASS, e-pošta, AAI@EduRh, HT Telekom ID).

U jasličke programe u pravilu se upisuju djeca koja do 31. 8. tekuće kalendarske godine navrše jednu godinu, dok se u vrtićke programe u pravilu upisuju djeca koje do tog datuma navrše tri godine.

Koje predradnje su potrebne prije podnošenja zahtjeva za e-Upise?

Aplikaciji za prijave pristupa se putem poveznice: https://vrtici.e-upisi.hr/.

Preduvjeti za korištenje aplikacije e-Upisi su:

  • pristup internetu
  • postojanje OIB broja,
  • posjedovanje važeće vjerodajnice za pristup sustavu e-Građani,
  • evidentiran odnos roditelj i dijete u sustavu e-Građani

Pozivaju se svi roditelji da provjere valjanost svoje vjerodajnice za pristup portalu e-Građani, odnosno da, ukoliko to još nisu učinili, iskoriste neku od ponuđenih vjerodajnica i pristupe sustavu e-Građani. Popis svih prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na poveznici: https://gov.hr/hr/lista-prihvacenih-vjerodajnica/1792.

Također, pozivaju se svi roditelji da po pristupu sustavu e-Građani provjere podatke koji se u sustavu nalaze o njima i djeci.

Koje je dokumente potrebno priložiti prijavi za upise?

Prijavi se prilažu dokumenti iz sustava e-Građani, ali i određeni dokumenti koje nije moguće „povući“ iz sustava e-Građani.

Popis nužne dokumentacije i dokaza o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu koje je roditelj dužan priložiti prilikom podnošenja prijave za upis, sadržan je u Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Pušlek“ Marija Bistrica. Pravilnik o upisu djece, Plan upisa za pedagošku godinu 2022./2023. kao i detaljne korisničke upute za roditelje nalaze se na našoj web stranici u „Kutak za roditelje“ > „Upisi“.

Uz zahtjev za upis djece roditelj prilaže:

  • rodni list ili izvadak iz matice rođenih
  • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta
  • dokaz o prebivalištu oba roditelja izdan od strane policijske uprave (uvjerenje o mjestu prebivališta ili osobne iskaznice)
  • dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu iz članka 8. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Pušlek“ Marija Bistrica

Sve navedene dokumente roditelj u nacionalnoj aplikaciji e-Upisi prilaže u poglavlju pod nazivom „Odabir kriterija“.

Rokovi za prve rezultate prijava, žalbeni rokovi, konačni rokovi

Nakon dovršetka procesa prijava, točnije nakon 20. svibnja 2022., administratori u vrtićima pregledat će prijave sukladno traženim dokumentima te prijavljenim prioritetima.

U razdoblju od 23. svibnja do  4. lipnja roditelji su obvezni ponovno ući u aplikaciju i provjeriti trebaju li dopuniti svoju prijavu.

Prvi rezultati upisa bit će objavljeni na web stranicama vrtića do 07. lipnja 2022. godine. Roditelj koji odustaje od upisa dužan se o tome pisano očitovati izjavom o odustajanju i njenom predajom vrtiću od čijeg upisa odustaje, i to u roku od 8 dana od dana javnog objavljivanja prijedloga liste reda prvenstva.

Lista s konačnim rezultatima upisa bit će objavljena na mrežnim stranicama vrtića do 15. lipnja 2022.

Ukoliko bude bilo potrebno (a najčešće u svrhu dodatnog utvrđivanja potreba djeteta), Upisno će povjerenstvo pozvati roditelje i dijete na razgovor.

Djeca u vrtić kreću od 1. rujna 2022. godine, kada počinje pedagoška 2022./2023. godina.

Pozivaju se roditelji da prate mrežnu stranice vrtića, na kojima će se pravovremeno objavljivati sve obavijesti te će roditelji moći pronaći sve aktualne informacije.

Roditelji koji nemaju pristup sustavu e-Građani mogu se javiti u DV “PUŠLEK”. Za dodatne informacije možete se obratiti na e-mail vrtića: [email protected]  te sljedeće brojeve telefona 049 468-297, 049/375-947 i 049/300-047

Napomena: Upisi u kraći program predškole i ostale kraće programe odvijati će se kao i do sada tijekom rujna.