Financijski plan DV Pušlek Marija Bistrica za 2023.g. i projekcija za 2024. i 2025.g.