Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu