Pravni kutak

Financije

Bilješke uz FI – 01.01.2022.-30.06.2022.Preuzimanje

Izvještaj o izvršenju financijskog plana 30.06.2022.Preuzimanje

Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju financijskog plana 01.01.2022.-30.06.2022.Preuzimanje

Obrasci financijskih izvještaja 30.06.2022.Preuzimanje

Financijski plan za 2022. sa projekcijama za 2023. i 2024.Preuzimanje

Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2021.Preuzimanje

Odluka o zatvaranju financijskog manjka iz 2021. u 2022. godiniPreuzimanje

Financijsko izvješće za 2021.Preuzimanje

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju (2021.)Preuzimanje

Bilješke uz financijsko izvješće (2021.)Preuzimanje