Pravni kutak

Opći dokumenti

Statut Dječjeg vrtića Pušlek Marija BistricaPreuzimanje

Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvuPreuzimanje

Godišnje izvješće na pristup informacijama za 2022. godinuPreuzimanje

Registar ugovora – 2023.Preuzimanje

Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješćaPreuzimanje

Godišnje izvješće o radu 2021. – 2022.Preuzimanje

Registar ugovora za 2022.Preuzimanje

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabavePreuzimanje

Suglasnost na Plan upisa i Pravilnika o upisu djecePreuzimanje

Etički kodeks DV-a PušlekPreuzimanje