Pravni kutak

Opći dokumenti

Pravilnik o korištenju službenog automobilaPreuzimanje

Odluka o promjeni poslovne adrese ustanovePreuzimanje

Odluka o poništenju natječajaPreuzimanje

Odluka o imenovanju službenika za informiranjePreuzimanje

Odluka o imenovanju službenika zaštite osobnih podatakaPreuzimanje

Politika zaštite osobnih podatakaPreuzimanje

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu radaPreuzimanje